Projektowanie

Do każdego projektu podchodzimy indywidualnie. W oparciu o oczekiwania klienta staramy się wypracować optymalne rozwiązania zarówno pod względem funkcjonalności, estetyki, doboru roślin, jak i kosztów założenia i późniejszego utrzymania ogrodu lub terenu zielonego.

 

Dokumentacja projektowa realizowana jest w 3 etapach. Na pierwszym etapie, w oparciu o wytyczne i oczekiwania klienta oraz uwarunkowania środowiskowe i terenowe tworzona jest koncepcja zagospodarowania terenu w 2 – 3 wariantach. Następnie po wyborze odpowiadającej klientowi koncepcji powstaje właściwa dokumentacja techniczna wraz z wizualizacjami stanu docelowego. Ostatnim etapem projektu są specyfikacja techniczna wykonania i odbioru prac, przedmiar robót oraz kosztorys inwestorski. Zakres projektu jest każdorazowo uzgadniany z klientem i może dla mniejszych zadań posiadać formę uproszczoną, szczególnie gdy taki projekt będzie realizowany przez naszą firmę. Ponadto dla inwestycji publicznych oferujemy opracowanie wytycznych do specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak również nadzór autorski i inwestorski przy realizacji zadania.

Realizacja 

W ramach prac związanych z zakładaniem ogrodów i terenów zieleni oferujemy:

 

 • sadzenie drzew i krzewów

 • zakładanie trawników z siewu oraz z rolki

 • zakładanie rabat bylinowych

 • korowanie powierzchni gruntu

 • montaż małej architektury ogrodowej

 • układanie obrzeży trawnikowych

 • nadzór nad naszym projektem realizowanym przez innego wykonawcę

Pielęgnacja

Oferowane usługi w zakresie pielęgnacji ogrodów i terenów zieleni.

 

 • koszenie, regeneracja, aeracja i wertykulacja trawników

 • cięcie pielęgnacyjne drzew i krzewów

 • odchwaszczanie

 • ochrona roślin przed chorobami i szkodnikami

 • grabienie liści

 • wywóz odpadów roślinnych wraz z ich utylizacją

 • doradztwo w zakresie utrzymania i pielęgnacji roślin

   

   

Oferujemy również stałą pielęgnację ogrodów w ramach abonamentu miesięcznego, obejmującą cykliczne przeprowadzanie wszystkich ustalonych z klientem zabiegów gwarantujących prawidłowy wzrost i rozwój roślin w całym sezonie wegetacyjnym.

Nadzory i inwentaryzacje

Na potrzeby prac pielęgnacyjnych oraz inwestycyjnych oferujemy opracowanie inwentaryzacji istniejącej szaty roślinnej wraz z zaleceniami pielęgnacyjnymi oraz wytypowaniem drzew do usunięcia ze względu na ich stan zdrowotny lub kolizje z istniejącą lub projektowaną infrastrukturą. W takiej sytuacji przygotowujemy kompletny wniosek lub zgłoszenie do instytucji wydającej zgodę na wycinkę. Ponadto oferujemy nadzór merytoryczny w procesach inwestycyjnych przy realizacji projektów własnych a także wykonanych przez innych projektantów.

Zielona Pracownia